Teks Warta 3.2 Pertemuan 3 Luring ( Kaidah Kebahasaan Teks Warta)

5. Kaidah  kebahasaan teks warta berkaitan pancake cemilan sehat ( pengolahan bahan pangan serelia)

Dina teks berita teh aya kaidah anu kudu ditedunan, nyaeta teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat umum. Basa anu digunakan kudu mibanda sifat nu baku atawa sunda lulugu, sangkan dipikaharti ku sakumna masarakat Sunda.

Aspek basa nu lianna nu aya dina warta tur sering muncul nyaeta wanda kalimah. Teks warta sering ngagunakeun kalimah langsung jeung teu langsung.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.