Teks Warta 3.2 Pertemuan 1 Luring ( Contoh Teks Warta & Pengertian Teks Warta)

  1. Contoh teks warta berkaitan pancake cemilan sehat ( pengolahan bahan pangan serelia)

Mangga dibaca ieu aya dua conto teks warta

Conto teks warta 1

Conto teks warta 2

2. Pengertian  teks warta berkaitan pancake cemilan sehat ( pengolahan bahan pangan serelia)

Warta nyaeta beja atawa informasi anu ngeunaan kajadian anu bener – bener aya atawa kajadian. Beja anu dijieun dumasar kana kajadian anu bener – bener aya atawa kajadian teh sok disebut informasi faktual. Warta dijieun dumasar kana data anu bener atawa valid anu asalna ti narasumber anu bener atawa berwenang.

Kusabab warta dijieun dumasar kana kajadian anu bener – bener kajadian atawa faktual, warta perlu dijieun sacara lengkap. Aya hiji cara atawa rumusan anu bisa dipake dina nyieun warta, nayeta rumusan anu disebut  5W + 1H

Sacara singket anu dimaksud             ku rumusan 5W + 1 H teh nyaeta hiji warta anu eusina lengkep , miboga unsur – unsur what (naon), who (saha), when (dimana), where (iraha), why (kunaon), jeung how (kumaha)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.