8 Al Khazin

KISI-KISI PAT PAI KELAS 8 SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2020-2021 SMP JUARA BANDUNG

IBADAH PUASA MEMBENTUK PRIBADI BERTAKWA 1. Menjelaskan definisi puasa 2. menentukan dalil puasa 3. Menentukan sarat wajib puasa 4. menentukan sarat sah puasa 5. mengurutkan rukun puasa 6. menentukan hal-hal pembatal puasa 7. menentukan sunnah-sunnah puasa 8. menentukan pembagian puasa 9. menentukan dalil puasa nadzar 10. menjelaskan puasa nazar 11. menjelaskan puasa qadha 12. menjelaskan …

KISI-KISI PAT PAI KELAS 8 SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2020-2021 SMP JUARA BANDUNG Selengkapnya »

KISI-KISI PAT BAHASA INGGRIS KELAS 8 2020/2021

KISI-KISI PAT BAHASA INGGRIS KELAS IBNU QOYYIM Contoh dari jenis-jenis notice sign Tujuan dari notice sign Unsur-unsur teks recount Jenis-jenis teks recount Tujuan dari teks recount Unsur-unsur umum teks descriptif Contoh teks descriptif Mengidentifikasi pernyataan yang benar dari comparatif degree Mengidentifikasi pernyataan yang benar dari comparatif degree Mengidentifikasi pernyataan yang benar dari comparatif degree

KISI-KISI PAT PPKN 8 2020/2021

Contoh Makna Sumpah Pemuda dalam bhingkai bhineka Tunggal Ika bentuk Perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan symbol da nisi pancasila yang berkaitan dengan sumpah pemuda makna sumpah pemuda Contoh Makna Sumpah Pemuda di Masa Sekarang contoh semangat dan komitmen kebangsaan komitmen kebangsaan dari para tokoh, manfaat dengan adanya komitmen kebangsaan tokoh-tokoh para pendiri bangsa bentuk-bentuk semangat …

KISI-KISI PAT PPKN 8 2020/2021 Selengkapnya »

KISI KISI PAT IPS 8 2020/2021

contoh kedatangan bangsa barat ke Indonesia Faktor penyebab datangnya bangsa barat ke Indonesia Monopoli Perdagangan oleh VOC (pengertian, kegiatan) Pengaruh kebijakan kerja Paksa pada Masa Penjajahan (tokohnya, penerapan kerja paksa) Pelanggaran Sistem Tanam Paksa, kerugian tanam paksa pengaruh penerapan system sewa tanah upaya perlawanan Terhadap kolonialisme dan Imprealisme bentuk bentuk perlawanan daerah dalam melawan penjajahan …

KISI KISI PAT IPS 8 2020/2021 Selengkapnya »

P2 Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran

Silahkan simak dan amati video membuat garis singgung persekutuan luar dual lingkaran berikut ¬† https://www.youtube.com/watch?v=e23tYKZFQB4 kemudian simak dan perhatikan juga video membuat garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran beriktu https://www.youtube.com/watch?v=MkHSINo94CU setelah menyimak kedua video tersebut,¬†silahkan kalian membuat garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dan aris singgung persekutuan dalam dua lingkaran kemudian kirimkan dua gambar garis …

P2 Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran Selengkapnya »

KISI-KISI PTS PAI SEMESTER 2 KELAS 8 SMP JUARA BANDUNG

Tema IPK Rendah hati, hemat dan sederhana 1. memberi contoh rendah hati dalam kehidupan sehari-hari 2. menentukan dalil naqli rendah hati 3. menjelaskan definisi madd dalam ilmu tajwid 4. menentukan pembagian madd dalam ilmu tajwid 5. memberi contoh hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari 6. menentukan dalil naqli sikap hemat dan sederhana     Iman …

KISI-KISI PTS PAI SEMESTER 2 KELAS 8 SMP JUARA BANDUNG Selengkapnya »

Teks Warta 3.2 Pertemuan 4 Luring ( Petunjuk & Pengumpulan Projek)

Petunjuk pembuatan projek Basa Sunda 1. Buat teks warta dalam Basa Sunda dengan tema a. melaporkan kegiatan pembuatan bahan pangan berbahan serelia. b. menginformasikan manfaat / pentingnya memakan bahan pangan berbahan serelia Teks ditulis pada buku catatan Basa Sunda. 2. Bacakan teks warta tadi dengan direkam diperangkat hp / alat dengan memperhatikan kriteria penilaian, juga …

Teks Warta 3.2 Pertemuan 4 Luring ( Petunjuk & Pengumpulan Projek) Selengkapnya »

Teks Warta 3.2 Pertemuan 3 Luring ( Kaidah Kebahasaan Teks Warta)

5. Kaidah  kebahasaan teks warta berkaitan pancake cemilan sehat ( pengolahan bahan pangan serelia) Dina teks berita teh aya kaidah anu kudu ditedunan, nyaeta teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat umum. Basa anu digunakan kudu mibanda sifat nu baku atawa sunda lulugu, sangkan dipikaharti ku sakumna masarakat Sunda. Aspek basa nu …

Teks Warta 3.2 Pertemuan 3 Luring ( Kaidah Kebahasaan Teks Warta) Selengkapnya »