PAI

BERIMAN KEPADA ALLAH SWT: AL-ASMA AL-HUSNA

IMAN Secara bahasa : “percaya.” Sejarah istilah: membenarkan di dalam hati, mengucapkannya di lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan Penjelasan Sederhana Membenarkan di dalam hati artinya, membenarkan, meyakini, mengimani Allah Swt. di dalam hati Mengucapkan hal yang diyakini di dalam hati dengan lisan Mengamalkan apa yang diyakini di dalam hati dan diucapkan dengan lisan Bila kita …

BERIMAN KEPADA ALLAH SWT: AL-ASMA AL-HUSNA Selengkapnya »