Sonia Rahayu

UPDATE Ketuntasan Tugas Bahasa Indonesia Kelas 7 AJ

BIsmillah… Berikut rekap ketuntasan tugas Bahasa Indonesia Kelas 7 No. Nama Surat Pribadi Surat Pribadi Puisi Rakyat  Puisi Rakyat  Fabel 1 Akram Zahrial Fikry   ✅ ✅ ✅ ✅ 2 Arkan Shiyaam Faliq Kautsar   ✅ ✅ ✅ ✅ 3 Aufa Najmi Al Ashri ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 4 Azkiyannisa Nurhasna   ✅ ✅ …

UPDATE Ketuntasan Tugas Bahasa Indonesia Kelas 7 AJ Selengkapnya »